k.ú.: 704903 - Nižní Lhoty - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdek-Místek email: kp.fmistek@cuzk.cz
T.G.Masaryka 453, 73801 Frýdek-Místek telefon: 558604000 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 552526 - Nižní Lhoty NUTS5 CZ0802552526
Pracoviště 802 - Frýdek-Místek

Obec s rozšířenou působností 8106 - Frýdek-Místek
Pověřený obecní úřad 81061 - Frýdek-Místek

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 401 1914938
zahrada 177 113828
travní p. 80 169010
lesní poz 147 513075
vodní pl. tok přirozený 67 50183
vodní pl. tok umělý 2 72775
vodní pl. zamokřená pl. 2 3514
zast. pl. zbořeniště 1 411
zast. pl. 216 143790
ostat.pl. jiná plocha 144 452946
ostat.pl. manipulační pl. 11 15367
ostat.pl. neplodná půda 12 4869
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 488
ostat.pl. ostat.komunikace 177 270308
ostat.pl. pohřeb. 2 6325
ostat.pl. silnice 14 22040
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 17384
ostat.pl. zeleň 24 16014
Celkem KN 1485 3787265
Par. KMD 1485 3787265
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 105
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 200
LV 211
spoluvlastník 289

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.12.2010
S-SK ŠS 1:2880 1836 08.12.2010 reprodukce otisku mapy z r. 1927


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdek-Místek.

vypočteno: 17.05.2022 15:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.