k.ú.: 705012 - Nová Cerekev - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548456 - Nová Cerekev NUTS5 CZ0633548456
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 895 4856065
zahrada 336 231842
travní p. 776 1045174
lesní poz 140 637719
vodní pl. nádrž umělá 1 669
vodní pl. rybník 10 33701
vodní pl. tok přirozený 6 17439
vodní pl. tok umělý 210 29900
vodní pl. zamokřená pl. 1 1007
zast. pl. společný dvůr 16 5363
zast. pl. zbořeniště 10 2513
zast. pl. 459 132187
ostat.pl. dráha 6 87214
ostat.pl. jiná plocha 148 90231
ostat.pl. manipulační pl. 61 85903
ostat.pl. neplodná půda 35 18027
ostat.pl. ostat.komunikace 125 114970
ostat.pl. pohřeb. 5 8055
ostat.pl. silnice 66 99663
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 19331
ostat.pl. zeleň 5 9290
Celkem KN 3317 7526263
Par. KMD 3317 7526263
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 160
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 111
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 11
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 41
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če les.hosp 5
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 20
bez čp/če zem.used 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 434
byt.z. byt 17
byt.z. garáž 4
obč.z. byt 9
Celkem JED 30
LV 544
spoluvlastník 742

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.11.2011
S-SK GS 1:2880 1829 24.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 28.05.2022 05:34

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.