k.ú.: 705047 - Nová Dědina u Konice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589624 - Konice NUTS5 CZ0713589624
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7103 - Konice
Pověřený obecní úřad 71031 - Konice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 425 1558721
zahrada 222 114704
ovoc. sad 6 16625
travní p. 150 75424
lesní poz 91 176083
vodní pl. nádrž přírodní 4 583
vodní pl. nádrž umělá 3 1282
vodní pl. tok přirozený 8 7205
zast. pl. zbořeniště 2 361
zast. pl. 130 30338
ostat.pl. jiná plocha 14 3816
ostat.pl. manipulační pl. 11 7818
ostat.pl. neplodná půda 3 1689
ostat.pl. ostat.komunikace 91 23033
ostat.pl. pohřeb. 1 1
ostat.pl. silnice 68 27005
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 2405
ostat.pl. zeleň 1 1063
Celkem KN 1244 2048156
Par. DKM 8 7661
Par. KMD 1236 2040495
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 84
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 15
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 130
LV 159
spoluvlastník 195

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.12.2011
S-SK ŠS 1834 16.12.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 24.05.2022 01:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.