k.ú.: 705063 - Nová Hradečná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 552381 - Nová Hradečná NUTS5 CZ0712552381
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7112 - Uničov
Pověřený obecní úřad 71121 - Uničov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 715 6157407
zahrada 461 328865
ovoc. sad 20 175087
travní p. 210 577923
lesní poz 468 3468494
vodní pl. tok přirozený 150 81734
vodní pl. tok umělý 4 11428
vodní pl. zamokřená pl. 1 1142
zast. pl. společný dvůr 5 1634
zast. pl. zbořeniště 11 2088
zast. pl. 338 142044
ostat.pl. dráha 1 82981
ostat.pl. jiná plocha 62 29601
ostat.pl. manipulační pl. 22 38333
ostat.pl. neplodná půda 13 19382
ostat.pl. ostat.komunikace 271 181787
ostat.pl. pohřeb. 2 6106
ostat.pl. silnice 14 71904
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 16971
ostat.pl. zeleň 3 700
Celkem KN 2776 11395611
Par. DKM 2776 11395611
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 174
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 78
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 2
Celkem BUD 336
byt.z. byt 12
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 2
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 16
LV 502
spoluvlastník 919

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.04.2000
ZMVM 1:2000 01.01.1988 15.04.2000
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.01.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 24.05.2022 01:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.