k.ú.: 705128 - Nová Paka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573248 - Nová Paka NUTS5 CZ0522573248
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5210 - Nová Paka
Pověřený obecní úřad 52101 - Nová Paka

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 509 1651633
zahrada 1805 798325
ovoc. sad 85 247868
travní p. 710 1085132
lesní poz 121 1281854
vodní pl. nádrž přírodní 8 1848
vodní pl. nádrž umělá 8 39219
vodní pl. rybník 1 2741
vodní pl. tok přirozený 35 21063
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 362
zast. pl. společný dvůr 42 9403
zast. pl. zbořeniště 32 5777
zast. pl. 3029 680972
ostat.pl. dráha 14 115041
ostat.pl. jiná plocha 481 240177
ostat.pl. manipulační pl. 154 150761
ostat.pl. neplodná půda 120 42925
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 1807
ostat.pl. ostat.komunikace 710 454433
ostat.pl. pohřeb. 3 13734
ostat.pl. silnice 80 135164
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 30 106623
ostat.pl. zeleň 120 101989
Celkem KN 8102 7188851
Par. DKM 8102 7188851
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 77
č.p. doprava 5
č.p. jiná st. 18
č.p. obchod 7
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 130
č.p. rod.dům 1631
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 8
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 29
č.p. zem.used 47
č.e. garáž 25
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 656
bez čp/če jiná st. 143
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 27
bez čp/če rod.dům 10
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 30
bez čp/če výroba 33
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 13
Celkem BUD 2938
byt.z. byt 1077
byt.z. j.nebyt 8
obč.z. byt 63
obč.z. j.nebyt 5
obč.z. sk.bneb 2
Celkem JED 1155
LV 3519
spoluvlastník 5377

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 26.11.2015
DKM 1:1000 19.12.2002
Ins. A 1:1000 11.12.1950 19.12.2002
S-SK GS 1:2880 1842 11.12.1950


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 28.05.2022 18:27

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.