k.ú.: 705225 - Nová Pec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550451 - Nová Pec NUTS5 CZ0315550451
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3109 - Prachatice
Pověřený obecní úřad 31093 - Volary

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 24 162500
zahrada 97 70805
ovoc. sad 1 5002
travní p. 819 7928875
lesní poz les(ne hospodář) 113 42897523
lesní poz školka 1 187298
lesní poz 36 2835740
vodní pl. nádrž přírodní 2 73007
vodní pl. nádrž umělá 16 1521486
vodní pl. rybník 1 6504
vodní pl. tok přirozený 25 76974
vodní pl. tok umělý 20 77263
vodní pl. zamokřená pl. 21 222281
zast. pl. zbořeniště 24 6295
zast. pl. 438 108538
ostat.pl. dráha 6 106175
ostat.pl. jiná plocha 190 537499
ostat.pl. manipulační pl. 62 243882
ostat.pl. neplodná půda 379 2376275
ostat.pl. ostat.komunikace 141 235549
ostat.pl. silnice 34 207261
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 18630
ostat.pl. zeleň 1 1684
Celkem KN 2457 59907046
PK 1 10954
GP 1 4722
Celkem ZE 2 15676
Par. DKM 1470 7274224
Par. KMD 987 52632822
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 122
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 6
č.p. les.hosp 6
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 69
č.p. rod.rekr 4
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 3
č.p. zem.stav 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 50
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 69
bez čp/če les.hosp 6
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če rod.rekr 11
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 1
Celkem BUD 432
byt.z. byt 103
obč.z. byt 68
Celkem JED 171
LV 598
spoluvlastník 1084

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.10.2013
DKM 1:1000 30.10.2013
THM-G 1:2000 01.01.1967 30.10.2013
S-SK GS 1:2880 1826 30.10.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 21.05.2022 18:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.