k.ú.: 705241 - Mezirolí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555398 - Nová Role NUTS5 CZ0412555398
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41031 - Karlovy Vary

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 133 292172
zahrada 127 101999
ovoc. sad 3 3672
travní p. 359 1700045
lesní poz les s budovou 7 317
lesní poz les(ne hospodář) 142 1003084
lesní poz ostat.komunikace 4 1876
lesní poz 1 38
vodní pl. nádrž umělá 6 27403
vodní pl. rybník 4 23516
vodní pl. tok přirozený 2 4378
vodní pl. zamokřená pl. 3 2192
zast. pl. společný dvůr 5 1310
zast. pl. zbořeniště 17 7236
zast. pl. 448 75246
ostat.pl. jiná plocha 162 106338
ostat.pl. manipulační pl. 4 35724
ostat.pl. neplodná půda 76 67046
ostat.pl. ostat.komunikace 93 126198
ostat.pl. silnice 4 25369
ostat.pl. zeleň 6 7115
Celkem KN 1606 3612274
Par. DKM 1606 3612274
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 248
č.e. rod.rekr 107
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 26
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 4
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 447
LV 515
spoluvlastník 663

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.12.2004
THM-G 1:2000 01.01.1982 02.12.2004
S-SK GS 1:2880 1842 31.12.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 22.05.2022 07:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.