k.ú.: 705268 - Nová Říše - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587591 - Nová Říše NUTS5 CZ0632587591
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6112 - Telč
Pověřený obecní úřad 61121 - Telč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1642 4456922
zahrada 351 217103
ovoc. sad 5 9575
travní p. 546 1071290
lesní poz 95 1280627
vodní pl. nádrž umělá 3 44870
vodní pl. rybník 9 44538
vodní pl. tok přirozený 31 29250
vodní pl. tok umělý 3 5311
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 49
vodní pl. zamokřená pl. 1 400
zast. pl. společný dvůr 1 23
zast. pl. zbořeniště 2 822
zast. pl. 488 148886
ostat.pl. jiná plocha 231 155931
ostat.pl. manipulační pl. 34 54117
ostat.pl. mez, stráň 12 6589
ostat.pl. neplodná půda 49 60582
ostat.pl. ostat.komunikace 192 153728
ostat.pl. pohřeb. 1 8653
ostat.pl. silnice 12 78087
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 16085
ostat.pl. zeleň 6 2999
Celkem KN 3723 7846437
Par. KMD 3723 7846437
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 296
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.e. garáž 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 43
bez čp/če jiná st. 48
bez čp/če obč.vyb. 18
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 34
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
Celkem BUD 479
byt.z. byt 25
Celkem JED 25
LV 499
spoluvlastník 680

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.10.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835 30.10.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 27.05.2022 21:27

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.