k.ú.: 705471 - Jaronín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545431 - Brloh NUTS5 CZ0312545431
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31031 - Český Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 83 626991
zahrada 114 129604
ovoc. sad 4 9576
travní p. mez, stráň 4 3621
travní p. 475 3192767
lesní poz 152 13241620
vodní pl. nádrž přírodní 1 395
vodní pl. nádrž umělá 1 91
vodní pl. rybník 2 1224
vodní pl. tok umělý 34 8774
vodní pl. zamokřená pl. 5 2847
zast. pl. zbořeniště 2 1070
zast. pl. 129 42222
ostat.pl. jiná plocha 79 62679
ostat.pl. manipulační pl. 5 18879
ostat.pl. neplodná půda 221 229715
ostat.pl. ostat.komunikace 170 145576
ostat.pl. silnice 15 35797
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1448
ostat.pl. zamokřená pl. 1 64
Celkem KN 1499 17754960
Par. DKM 1499 17754960
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 52
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 30
č.p. rod.rekr 8
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 124
LV 208
spoluvlastník 259

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.08.2000
ZMVM 1:2000 01.10.1993 31.08.2000
S-SK GS 1:2880 1824 01.10.1993


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 25.05.2022 02:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.