k.ú.: 705497 - Nová Ves u Brloha - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 513661 - Nová Ves NUTS5 CZ0312513661
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31031 - Český Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 403 4073494
zahrada 206 206746
ovoc. sad 1 4482
travní p. 309 1512652
lesní poz les(ne hospodář) 1 11629
lesní poz 359 3106913
vodní pl. nádrž umělá 3 559
vodní pl. rybník 73 289585
vodní pl. tok přirozený 20 6803
vodní pl. tok umělý 30 26559
vodní pl. zamokřená pl. 5 20662
zast. pl. společný dvůr 1 83
zast. pl. zbořeniště 1 53
zast. pl. 257 97424
ostat.pl. jiná plocha 43 50430
ostat.pl. manipulační pl. 84 79805
ostat.pl. neplodná půda 117 148720
ostat.pl. ostat.komunikace 170 232400
ostat.pl. silnice 17 70215
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 925
Celkem KN 2104 9940139
Par. DKM 2104 9940139
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 159
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 19
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 243
LV 342
spoluvlastník 492

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.04.2001
DKM-KPÚ 09.11.2000 1:1000 15.11.2000 *)
ZMVM 1:2000 01.10.1993 03.04.2001
THM-V 1:2000 01.01.1969 03.04.2001
S-SK GS 1:2880 1824 01.10.1993


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 23.05.2022 16:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.