k.ú.: 705551 - Nová Ves u Plzně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 540269 - Nová Ves NUTS5 CZ0324540269
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3212 - Stod
Pověřený obecní úřad 32121 - Dobřany

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 113 351477
zahrada 232 161657
ovoc. sad 3 12170
travní p. 62 94815
lesní poz 111 1804560
vodní pl. nádrž umělá 14 43783
vodní pl. tok přirozený 9 3688
vodní pl. tok umělý 1 139
zast. pl. zbořeniště 1 843
zast. pl. 233 78409
ostat.pl. dálnice 7 102478
ostat.pl. jiná plocha 76 86882
ostat.pl. manipulační pl. 104 174316
ostat.pl. neplodná půda 33 27091
ostat.pl. ost.dopravní pl. 18 244861
ostat.pl. ostat.komunikace 160 136700
ostat.pl. silnice 11 13318
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 30 656772
ostat.pl. zeleň 1 695
Celkem KN 1219 3994654
Par. DKM 1219 3994654
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 25
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 133
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 41
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 230
LV 272
spoluvlastník 363

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.11.2017
THM-V 1:2000 01.01.1968 23.11.2017
S-SK GS 1:2880 1838 01.01.1968


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 17.05.2022 00:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.