k.ú.: 705560 - Louka u Mariánských Lázní - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560561 - Nová Ves NUTS5 CZ0413560561
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41071 - Horní Slavkov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 5891
zahrada 7 6034
travní p. 104 3834143
lesní poz les(ne hospodář) 107 5745083
lesní poz 2 943341
vodní pl. nádrž umělá 4 2410
vodní pl. tok přirozený 23 73250
vodní pl. zamokřená pl. 7 23069
zast. pl. zbořeniště 4 617
zast. pl. 47 14670
ostat.pl. dráha 8 59623
ostat.pl. jiná plocha 28 35294
ostat.pl. manipulační pl. 2 23463
ostat.pl. neplodná půda 126 424058
ostat.pl. ostat.komunikace 45 58047
ostat.pl. pohřeb. 2 1823
ostat.pl. silnice 21 178436
Celkem KN 539 11429252
Par. DKM 311 6864207
Par. KMD 228 4565045
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 14
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 46
LV 50
spoluvlastník 72

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.07.2012
KMD 1:1000 17.07.2012
Ost. 1:5000 01.01.1980 17.07.2012 fotomechanický převod do S-JTSK
S-SK GS 1:2880 1841 17.07.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 22.05.2022 07:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.