k.ú.: 705578 - Nová Ves u Sokolova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560561 - Nová Ves NUTS5 CZ0413560561
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41071 - Horní Slavkov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5 77979
zahrada 31 19371
travní p. 271 6771845
lesní poz les(ne hospodář) 112 7529293
lesní poz 1 4612
vodní pl. nádrž umělá 5 46421
vodní pl. rybník 5 104337
vodní pl. tok přirozený 4 37811
vodní pl. zamokřená pl. 4 87840
zast. pl. zbořeniště 2 3532
zast. pl. 86 29573
ostat.pl. jiná plocha 61 48410
ostat.pl. manipulační pl. 14 50827
ostat.pl. neplodná půda 175 454520
ostat.pl. ostat.komunikace 113 176256
ostat.pl. pohřeb. 1 1619
ostat.pl. silnice 5 85147
ostat.pl. zeleň 3 490
Celkem KN 898 15529883
Par. DKM 827 14232139
Par. KMD 71 1297744
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 33
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 20
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 85
byt.z. byt 44
Celkem JED 44
LV 104
spoluvlastník 154

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.06.2012
KMD 1:1000 26.06.2012
Ost. 1:5000 01.01.1979 26.06.2012 fotomechanický převod do S-JTSK
S-SK GS 1:2880 1841 26.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 22.05.2022 10:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.