k.ú.: 705594 - Nová Ves u Chrastavy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 546593 - Nová Ves NUTS5 CZ0513546593
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51054 - Chrastava

Statistické údaje (stav ke dni: 28.11.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda plantáž dřevin 2 99636
orná půda 85 2862563
zahrada 289 266483
ovoc. sad 1 768
travní p. 526 3875583
lesní poz 96 3386614
vodní pl. nádrž umělá 8 9874
vodní pl. tok přirozený 7 40560
vodní pl. tok umělý 2 5124
vodní pl. zamokřená pl. 2 7293
zast. pl. zbořeniště 12 4600
zast. pl. 518 118021
ostat.pl. jiná plocha 153 132279
ostat.pl. manipulační pl. 19 61272
ostat.pl. neplodná půda 13 24658
ostat.pl. ostat.komunikace 152 186601
ostat.pl. pohřeb. 2 11410
ostat.pl. silnice 72 40485
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 11152
Celkem KN 1961 11144976
Par. DKM 1961 11144976
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 28
č.p. byt.dům 10
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 216
č.p. rod.rekr 4
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 2
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 69
bez čp/če garáž 33
bez čp/če jiná st. 96
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 1
Celkem BUD 506
byt.z. byt 12
obč.z. garáž 5
Celkem JED 17
LV 518
spoluvlastník 689

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.11.1999 Od -ověř TO. Převod.
ZMVM 1:2000 15.10.1991 17.11.1999 1:2000, Od -dle údajů KP. ZMVM Nová Ves (námitky 1991).
S-SK GS 1:2880 1843 15.10.1991 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 04.12.2021 12:52

Aktuality

15.11.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2021) je k dispozici ke stažení.

12.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Vrchní inspektor/inspektorka.

11.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.