k.ú.: 705632 - Vojenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576891 - Voděrady NUTS5 CZ0524576891
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52132 - Rychnov nad Kněžnou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 119 2000301
zahrada 84 83950
ovoc. sad 1 6738
travní p. mez, stráň 4 2807
travní p. 76 337486
lesní poz ostat.komunikace 1 14340
lesní poz 45 819939
vodní pl. nádrž přírodní 1 115
vodní pl. tok přirozený 2 226
zast. pl. společný dvůr 1 12
zast. pl. zbořeniště 2 1208
zast. pl. 78 40943
ostat.pl. jiná plocha 10 1506
ostat.pl. manipulační pl. 4 4343
ostat.pl. neplodná půda 1 185
ostat.pl. ostat.komunikace 67 54955
ostat.pl. silnice 2 17536
ostat.pl. zamokřená pl. 1 5366
ostat.pl. zeleň 2 643
Celkem KN 501 3392599
Par. KMD 501 3392599
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 30
č.p. rod.dům 13
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 78
LV 133
spoluvlastník 229

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.12.2009
S-SK GS 1:2880 1840 03.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 27.05.2022 15:37

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.