k.ú.: 705641 - Nová Ves u Moravské Třebové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578282 - Kunčina NUTS5 CZ0533578282
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5308 - Moravská Třebová
Pověřený obecní úřad 53082 - Moravská Třebová

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 187 2872145
zahrada 285 181435
ovoc. sad 38 69759
travní p. 146 843064
lesní poz 102 4076327
vodní pl. nádrž umělá 2 14639
vodní pl. tok přirozený 63 50667
vodní pl. tok umělý 4 4163
vodní pl. zamokřená pl. 9 26067
zast. pl. společný dvůr 3 984
zast. pl. zbořeniště 14 2674
zast. pl. 192 60738
ostat.pl. dráha 5 56390
ostat.pl. jiná plocha 55 37100
ostat.pl. manipulační pl. 33 56661
ostat.pl. neplodná půda 2 963
ostat.pl. ostat.komunikace 181 199339
ostat.pl. pohřeb. 1 1856
ostat.pl. silnice 4 59892
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3053
ostat.pl. zeleň 11 17221
Celkem KN 1339 8635137
Par. DKM 481 4204183
Par. KMD 858 4430954
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 48
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 88
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 13
bez čp/če zem.used 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 184
byt.z. byt 8
obč.z. byt 3
Celkem JED 11
LV 233
spoluvlastník 316

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.11.2017
DKM-KPÚ 06.04.2017 1:1000 06.04.2017 *)
S-SK ŠS 1:2880 1835 14.11.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 16.05.2022 08:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.