k.ú.: 705659 - Nová Ves u Oslavan - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583502 - Nová Ves NUTS5 CZ0643583502
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6208 - Ivančice
Pověřený obecní úřad 62081 - Ivančice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2478 6672780
zahrada 367 169160
ovoc. sad 64 89404
travní p. 382 347347
lesní poz les s budovou 1 38
lesní poz 910 3311331
vodní pl. nádrž umělá 2 718
vodní pl. tok přirozený 101 177692
zast. pl. společný dvůr 21 2482
zast. pl. zbořeniště 13 1762
zast. pl. 476 145273
ostat.pl. jiná plocha 128 35010
ostat.pl. manipulační pl. 82 118492
ostat.pl. neplodná půda 444 260053
ostat.pl. ostat.komunikace 533 178998
ostat.pl. silnice 125 63889
ostat.pl. skládka 3 4488
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 14302
ostat.pl. zeleň 22 3523
Celkem KN 6162 11596742
Par. DKM 6161 11596695
Par. KMD 1 47
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 199
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 72
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 22
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 40
č.e. výroba 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 56
rozestav. 3
Celkem BUD 460
byt.z. byt 14
obč.z. byt 2
Celkem JED 16
LV 616
spoluvlastník 876

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.03.2015
DKM 1:1000 31.03.2015
ZMVM 1:2000 01.01.1991 31.03.2015
THM-G 1:2000 01.01.1969 31.03.2015
S-SK ŠS 1:2880 1825 31.12.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 18.05.2022 02:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.