k.ú.: 705667 - Nová Ves u Pohořelic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 584801 - Pohořelice NUTS5 CZ0643584801
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6213 - Pohořelice
Pověřený obecní úřad 62131 - Pohořelice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 178 3415378
vinice 1 229417
zahrada 171 115791
ovoc. sad 44 412285
travní p. 54 92590
lesní poz les(ne hospodář) 10 207887
lesní poz 30 132990
vodní pl. nádrž umělá 5 2774
vodní pl. rybník 13 1988957
vodní pl. tok přirozený 40 67600
vodní pl. tok umělý 1 17792
vodní pl. zamokřená pl. 1 866
zast. pl. společný dvůr 2 456
zast. pl. zbořeniště 1 667
zast. pl. 217 78094
ostat.pl. jiná plocha 98 203832
ostat.pl. manipulační pl. 15 35805
ostat.pl. neplodná půda 8 21826
ostat.pl. ostat.komunikace 129 226873
ostat.pl. pohřeb. 1 1376
ostat.pl. silnice 24 116171
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 10247
ostat.pl. zeleň 59 223293
Celkem KN 1103 7602967
Par. DKM 1103 7602967
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 77
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 42
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 5
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 27
rozestav. 1
Celkem BUD 210
byt.z. byt 20
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 21
LV 251
spoluvlastník 350

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.03.2009
DKM-KPÚ 21.11.2008 1:2000 25.11.2008 *)
S-SK ŠS 1:2880 1825 02.03.2009 příděl


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 25.05.2022 13:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.