k.ú.: 705705 - Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdek-Místek email: kp.fmistek@cuzk.cz
T.G.Masaryka 453, 73801 Frýdek-Místek telefon: 558604000 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 598143 - Frýdlant nad Ostravicí NUTS5 CZ0802598143
Pracoviště 802 - Frýdek-Místek

Obec s rozšířenou působností 8107 - Frýdlant nad Ostravicí
Pověřený obecní úřad 81071 - Frýdlant nad Ostravicí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 609 1306850
zahrada 547 396228
ovoc. sad 3 7175
travní p. 673 1528224
lesní poz 265 643708
vodní pl. rybník 8 5046
vodní pl. tok přirozený 165 140608
vodní pl. zamokřená pl. 32 22072
zast. pl. zbořeniště 6 1084
zast. pl. 803 173011
ostat.pl. jiná plocha 249 119181
ostat.pl. manipulační pl. 12 38073
ostat.pl. neplodná půda 248 186825
ostat.pl. ostat.komunikace 379 176842
ostat.pl. silnice 2 21307
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 31 20196
ostat.pl. zeleň 4 2734
Celkem KN 4036 4789164
Par. DKM 1 58
Par. KMD 4035 4789106
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 468
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 128
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 32
bez čp/če jiná st. 87
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 6
Celkem BUD 786
byt.z. byt 16
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 4
Celkem JED 28
LV 934
spoluvlastník 1293

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.09.2012
S-SK ŠS 1:2880 1836 20.09.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdek-Místek.

vypočteno: 20.05.2022 18:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.