k.ú.: 705870 - Nová Ves u Chýnova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552763 - Nová Ves u Chýnova NUTS5 CZ0317552763
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 501 3519903
zahrada 140 93105
ovoc. sad 1 4374
travní p. mez, stráň 15 5954
travní p. plantáž dřevin 1 1807
travní p. 405 1089111
lesní poz 160 1527732
vodní pl. nádrž umělá 5 7233
vodní pl. tok přirozený 129 14983
vodní pl. tok umělý 106 15411
vodní pl. zamokřená pl. 43 21908
zast. pl. 178 74023
ostat.pl. jiná plocha 84 40968
ostat.pl. manipulační pl. 15 19801
ostat.pl. mez, stráň 1 1151
ostat.pl. neplodná půda 9 4056
ostat.pl. ostat.komunikace 193 102300
ostat.pl. silnice 12 67124
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6689
ostat.pl. zeleň 6 6881
Celkem KN 2005 6624514
Par. DKM 2005 6624514
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 53
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 65
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 169
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 228
spoluvlastník 337

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.11.2009
ZMVM 1:2000 21.12.1988 24.11.2009
S-SK GS 1:2880 1830 21.12.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 24.05.2022 14:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.