k.ú.: 705896 - Nová Ves u Leštiny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569151 - Nová Ves u Leštiny NUTS5 CZ0631569151
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61021 - Golčův Jeníkov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 114 1822790
zahrada 97 67152
ovoc. sad 2 6862
travní p. 116 392599
lesní poz 93 2495984
vodní pl. nádrž přírodní 1 4048
vodní pl. nádrž umělá 2 2087
vodní pl. rybník 2 16400
vodní pl. tok přirozený 26 9116
vodní pl. tok umělý 3 1412
vodní pl. zamokřená pl. 5 23537
zast. pl. zbořeniště 1 140
zast. pl. 71 33749
ostat.pl. dráha 8 68491
ostat.pl. jiná plocha 46 38362
ostat.pl. manipulační pl. 8 11584
ostat.pl. neplodná půda 8 1551
ostat.pl. ostat.komunikace 40 113783
ostat.pl. silnice 5 19917
Celkem KN 648 5129564
Par. DKM 376 2821260
Par. KMD 272 2308304
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 30
č.p. zem.used 14
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 68
LV 110
spoluvlastník 200

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.06.2017
DKM-KPÚ 13.03.2008 1:1000 10.06.2008 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1838 14.06.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 21.05.2022 21:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.