k.ú.: 705918 - Křtěnovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 563455 - Nová Ves u Mladé Vožice NUTS5 CZ0317563455
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31122 - Mladá Vožice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 4 3628
orná půda 49 1154444
zahrada 53 29965
ovoc. sad mez, stráň 1 750
ovoc. sad 1 9178
travní p. mez, stráň 7 7324
travní p. 59 572634
lesní poz 40 343705
vodní pl. nádrž přírodní 2 522
vodní pl. nádrž umělá 4 4060
vodní pl. rybník 9 31622
vodní pl. tok přirozený 6 8912
vodní pl. tok umělý 4 1875
vodní pl. zamokřená pl. 9 34671
zast. pl. společný dvůr 1 127
zast. pl. zbořeniště 1 316
zast. pl. 42 19872
ostat.pl. jiná plocha 20 12422
ostat.pl. manipulační pl. 1 18732
ostat.pl. mez, stráň 1 3665
ostat.pl. neplodná půda 14 14591
ostat.pl. ostat.komunikace 34 79128
ostat.pl. silnice 3 443
ostat.pl. zeleň 7 2377
Celkem KN 372 2354963
Par. DKM 245 2292078
Par. KMD 126 62830
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 5
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 41
LV 69
spoluvlastník 89

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 14.08.2020 1:1000 14.08.2020 *)
KMD 1:1000 18.04.2017
S-SK GS 1:2880 1824 14.08.2020


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 16.05.2022 14:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.