k.ú.: 705942 - Nová Ves u Nepomuka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 558125 - Neurazy NUTS5 CZ0324558125
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3207 - Nepomuk
Pověřený obecní úřad 32071 - Nepomuk

Statistické údaje (stav ke dni: 29.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 134 583060
zahrada 71 49954
travní p. mez, stráň 7 624
travní p. 469 1470299
lesní poz 178 968961
vodní pl. nádrž umělá 6 5709
vodní pl. tok přirozený 1 322
vodní pl. tok umělý 8 1455
zast. pl. zbořeniště 1 194
zast. pl. 75 47004
ostat.pl. jiná plocha 74 30981
ostat.pl. manipulační pl. 13 24448
ostat.pl. neplodná půda 133 179468
ostat.pl. ostat.komunikace 55 44739
ostat.pl. silnice 2 24439
ostat.pl. zeleň 4 208
Celkem KN 1231 3431865
Par. KMD 1231 3431865
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 20
č.p. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 74
LV 121
spoluvlastník 163

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.11.2017
KM-D 1:2000 15.06.2000 21.11.2017
S-SK GS 1:2880 1837 15.06.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 29.05.2022 05:19

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.