k.ú.: 705969 - Nová Ves u Nového Města na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596221 - Nová Ves u Nového Města na Moravě NUTS5 CZ0635596221
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 712 3857534
zahrada 202 129176
travní p. 433 952613
lesní poz 156 885459
vodní pl. nádrž umělá 2 1538
vodní pl. rybník 4 26068
vodní pl. tok přirozený 34 3485
vodní pl. zamokřená pl. 1 2200
zast. pl. zbořeniště 11 1187
zast. pl. 263 99825
ostat.pl. jiná plocha 93 84581
ostat.pl. manipulační pl. 69 72336
ostat.pl. neplodná půda 53 29796
ostat.pl. ostat.komunikace 350 142556
ostat.pl. silnice 2 15235
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 27641
ostat.pl. zeleň 2 330
Celkem KN 2396 6331560
Par. DKM 2396 6331560
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 149
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 20
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 23
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 253
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 298
spoluvlastník 412

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.08.1998
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.08.1998


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 27.05.2022 15:13

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.