k.ú.: 705985 - Nová Ves u Světlé nad Sázavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 555266 - Nová Ves u Světlé NUTS5 CZ0631555266
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61112 - Světlá nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1004 4281575
zahrada 234 123413
travní p. 491 746571
lesní poz les s budovou 15 647
lesní poz les(ne hospodář) 1 2432
lesní poz 241 1853056
vodní pl. nádrž umělá 8 18201
vodní pl. rybník 10 23433
vodní pl. tok přirozený 3 118383
vodní pl. tok umělý 3 3893
vodní pl. zamokřená pl. 1 984
zast. pl. společný dvůr 3 308
zast. pl. zbořeniště 5 6023
zast. pl. 330 109134
ostat.pl. dráha 1 228
ostat.pl. jiná plocha 78 43627
ostat.pl. manipulační pl. 24 26372
ostat.pl. neplodná půda 24 27580
ostat.pl. ostat.komunikace 134 116780
ostat.pl. silnice 30 73274
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 14442
ostat.pl. zeleň 1 296
Celkem KN 2658 7590652
Par. KMD 2658 7590652
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 203
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 32
bez čp/če garáž 36
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 17
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 331
byt.z. byt 18
Celkem JED 18
LV 464
spoluvlastník 727

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.04.2010
S-SK GS 1:2880 1838 28.04.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 23.05.2022 18:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.