k.ú.: 705993 - Lesná v Krušných horách - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Most email: kp.most@cuzk.cz
Jana Kubelíka 223, 43401 Most telefon: 476149811 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3508 - Most NUTS4 CZ0425
Obec 567329 - Nová Ves v Horách NUTS5 CZ0425567329
Pracoviště 508 - Most

Obec s rozšířenou působností 4206 - Litvínov
Pověřený obecní úřad 42061 - Litvínov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. 15 64110
lesní poz les(ne hospodář) 6 168700
lesní poz 24 5266721
vodní pl. nádrž přírodní 1 1338
vodní pl. tok přirozený 1 1621
vodní pl. zamokřená pl. 4 26170
zast. pl. zbořeniště 3 680
zast. pl. 5 1033
ostat.pl. jiná plocha 6 6983
ostat.pl. manipulační pl. 2 4067
ostat.pl. neplodná půda 12 8051
ostat.pl. ostat.komunikace 10 26585
ostat.pl. silnice 9 16145
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 41307
ostat.pl. zeleň 1 804
Celkem KN 110 5634315
Par. KMD 110 5634315
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 1
Celkem BUD 5
LV 13
spoluvlastník 19

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2014
S-SK GS 1:2880 1842 27.11.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Most.

vypočteno: 16.05.2022 16:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.