k.ú.: 706027 - Nová Ves v Horách - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Most email: kp.most@cuzk.cz
Jana Kubelíka 223, 43401 Most telefon: 476149811 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3508 - Most NUTS4 CZ0425
Obec 567329 - Nová Ves v Horách NUTS5 CZ0425567329
Pracoviště 508 - Most

Obec s rozšířenou působností 4206 - Litvínov
Pověřený obecní úřad 42061 - Litvínov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 15 7865
zahrada 63 18829
travní p. 480 2320953
lesní poz les(ne hospodář) 2 8790
lesní poz 30 5276918
vodní pl. nádrž umělá 3 967
vodní pl. tok přirozený 3 6167
vodní pl. zamokřená pl. 8 4126
zast. pl. společný dvůr 2 81
zast. pl. zbořeniště 13 2413
zast. pl. 204 59120
ostat.pl. jiná plocha 80 75624
ostat.pl. manipulační pl. 35 74778
ostat.pl. neplodná půda 196 170192
ostat.pl. ostat.komunikace 64 71842
ostat.pl. pohřeb. 1 3343
ostat.pl. silnice 12 62056
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 57282
ostat.pl. zeleň 11 4777
Celkem KN 1224 8226123
Par. KMD 1224 8226123
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 104
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 41
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 2
Celkem BUD 199
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 252
spoluvlastník 310

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.06.2015
S-SK GS 1:2880 1842 16.06.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Most.

vypočteno: 17.05.2022 09:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.