k.ú.: 706035 - Nová Véska - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 597686 - Norberčany NUTS5 CZ0712597686
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7110 - Šternberk
Pověřený obecní úřad 71102 - Moravský Beroun

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 56 889239
zahrada 24 7993
travní p. 167 2763447
lesní poz les(ne hospodář) 3 1566
lesní poz 70 1112431
vodní pl. nádrž umělá 1 3676
vodní pl. tok přirozený 2 3751
zast. pl. společný dvůr 1 610
zast. pl. zbořeniště 14 9136
zast. pl. 38 16722
ostat.pl. jiná plocha 54 110058
ostat.pl. manipulační pl. 11 29951
ostat.pl. neplodná půda 28 34766
ostat.pl. ostat.komunikace 61 58202
ostat.pl. pohřeb. 1 304
ostat.pl. silnice 3 42052
Celkem KN 534 5083904
Par. KMD 534 5083904
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 14
č.p. rod.rekr 8
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 38
LV 62
spoluvlastník 72

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.06.2009
S-SK ŠS 1:2880 1834 29.06.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 22.05.2022 00:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.