k.ú.: 706043 - Nové Bránice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583511 - Nové Bránice NUTS5 CZ0643583511
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6208 - Ivančice
Pověřený obecní úřad 62081 - Ivančice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2729 3613053
vinice 218 160739
zahrada 254 110270
travní p. 48 12464
lesní poz les s budovou 6 234
lesní poz 434 1858849
vodní pl. nádrž umělá 4 9740
vodní pl. tok přirozený 55 10277
zast. pl. zbořeniště 1 167
zast. pl. 387 118809
ostat.pl. jiná plocha 170 78531
ostat.pl. manipulační pl. 152 41946
ostat.pl. neplodná půda 430 82294
ostat.pl. ostat.komunikace 713 105330
ostat.pl. pohřeb. 4 2482
ostat.pl. silnice 32 18568
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2762
ostat.pl. zeleň 13 2562
Celkem KN 5652 6229077
Par. DKM 5652 6229077
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 174
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 65
č.p. ubyt.zař 1
č.e. garáž 6
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 40
č.e. výroba 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 374
LV 487
spoluvlastník 682

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.05.2012
ZMVM 1:2000 01.12.1988 24.05.2012
S-SK ŠS 1:2880 1825 30.11.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 19.05.2022 07:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.