k.ú.: 706116 - Nové Dvory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 547204 - Staré Hobzí NUTS5 CZ0313547204
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31041 - Dačice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 287 818562
zahrada 62 36677
travní p. 206 213453
lesní poz 62 821818
vodní pl. rybník 1 1507
vodní pl. tok umělý 35 4123
vodní pl. zamokřená pl. 1 755
zast. pl. 34 18493
ostat.pl. jiná plocha 10 3772
ostat.pl. manipulační pl. 8 7758
ostat.pl. neplodná půda 13 3824
ostat.pl. ostat.komunikace 91 30456
ostat.pl. silnice 2 19090
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1705
Celkem KN 813 1981993
Par. KMD 813 1981993
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 22
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 34
LV 43
spoluvlastník 51

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.10.2011
S-SK ŠS 1:2880 1824 25.10.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 23.05.2022 17:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.