k.ú.: 706124 - Chvalín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565342 - Nové Dvory NUTS5 CZ0423565342
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4211 - Roudnice nad Labem
Pověřený obecní úřad 42111 - Roudnice nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 157 1923657
zahrada 48 31113
travní p. 18 23001
lesní poz 25 36898
vodní pl. nádrž umělá 1 625
vodní pl. tok přirozený 2 24515
vodní pl. tok umělý 2 6548
zast. pl. zbořeniště 4 1654
zast. pl. 102 48386
ostat.pl. dálnice 4 54635
ostat.pl. jiná plocha 28 39867
ostat.pl. manipulační pl. 21 29086
ostat.pl. neplodná půda 25 18990
ostat.pl. ostat.komunikace 39 49206
ostat.pl. silnice 6 24181
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4581
ostat.pl. zeleň 1 68
Celkem KN 484 2317011
Par. DKM 233 2140175
Par. KMD 251 176836
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 65
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 3
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 96
LV 126
spoluvlastník 176

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.04.2017
DKM-KPÚ 1:1000 24.05.2012
S-SK GS 1:2880 1843 13.04.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 21.05.2022 21:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.