k.ú.: 706167 - Nové Hamry - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 506494 - Nové Hamry NUTS5 CZ0412506494
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41032 - Nejdek

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 42 18093
travní p. 609 1382120
lesní poz les(ne hospodář) 187 8585624
lesní poz 14 125770
vodní pl. nádrž umělá 2 2573
vodní pl. tok přirozený 52 62614
vodní pl. zamokřená pl. 131 270337
zast. pl. zbořeniště 36 6386
zast. pl. 430 85098
ostat.pl. dráha 15 63864
ostat.pl. jiná plocha 146 187250
ostat.pl. manipulační pl. 11 4404
ostat.pl. neplodná půda 247 115014
ostat.pl. ostat.komunikace 146 132648
ostat.pl. pohřeb. 1 5439
ostat.pl. silnice 8 91141
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 12011
ostat.pl. zeleň 3 2588
Celkem KN 2089 11152974
Par. KMD 2089 11152974
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 9
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 153
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 152
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 33
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 2
rozestav. 3
Celkem BUD 415
byt.z. byt 4
obč.z. byt 11
Celkem JED 15
LV 448
spoluvlastník 547

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.03.2013
S-SK GS 1:2880 1842 29.03.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 27.05.2022 21:49

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.