k.ú.: 706191 - Byňov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544868 - Nové Hrady NUTS5 CZ0311544868
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31131 - Nové Hrady

Statistické údaje (stav ke dni: 09.05.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 21 188918
zahrada 88 53416
travní p. 240 2067778
lesní poz les s budovou 1 7
lesní poz les(ne hospodář) 1 1271485
lesní poz 86 14129499
vodní pl. nádrž umělá 3 15650
vodní pl. rybník 10 1112895
vodní pl. tok přirozený 30 36094
vodní pl. tok umělý 21 29214
vodní pl. zamokřená pl. 29 144528
zast. pl. společný dvůr 4 1733
zast. pl. zbořeniště 1 102
zast. pl. 267 104841
ostat.pl. dráha 8 100362
ostat.pl. jiná plocha 62 124911
ostat.pl. manipulační pl. 56 151531
ostat.pl. neplodná půda 130 341065
ostat.pl. ostat.komunikace 99 281172
ostat.pl. silnice 13 43586
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2657
ostat.pl. zeleň 3 189
Celkem KN 1176 20201633
Par. DKM 914 3168340
Par. KMD 262 17033293
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 69
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 22
č.p. rod.rekr 7
č.p. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 53
bez čp/če les.hosp 3
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 15
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če ubyt.zař 5
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 248
LV 156
spoluvlastník 199

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.12.2009
KMD 1:1000 02.12.2009
DKM-KPÚ 30.04.2009 1:1000 24.04.2009 *)
S-SK GS 1:2880 1870 02.12.2009


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 15.05.2021 22:17

Aktuality

14.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.

13.05.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2021) je k dispozici ke stažení.

06.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / metodička bezpečnosti.