k.ú.: 706191 - Byňov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544868 - Nové Hrady NUTS5 CZ0311544868
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31131 - Nové Hrady

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 12 171424
zahrada 97 75737
travní p. 203 2082448
lesní poz les s budovou 1 7
lesní poz les(ne hospodář) 1 1271485
lesní poz ostat.komunikace 3 2268
lesní poz 81 14138004
vodní pl. nádrž umělá 2 14582
vodní pl. rybník 6 1110427
vodní pl. tok přirozený 21 36623
vodní pl. tok umělý 18 29215
vodní pl. zamokřená pl. 24 144527
zast. pl. společný dvůr 1 433
zast. pl. zbořeniště 1 729
zast. pl. 263 113615
ostat.pl. dráha 8 102088
ostat.pl. jiná plocha 119 203400
ostat.pl. manipulační pl. 25 123097
ostat.pl. neplodná půda 85 265723
ostat.pl. ostat.komunikace 84 195457
ostat.pl. silnice 25 117651
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 2657
ostat.pl. zeleň 3 163
Celkem KN 1087 20201760
Par. DKM 865 3949239
Par. KMD 222 16252521
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 4
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 85
č.p. rod.rekr 7
č.p. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 51
bez čp/če les.hosp 3
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 11
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če ubyt.zař 5
bez čp/če víceúčel 4
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 244
LV 157
spoluvlastník 190

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.12.2009
KMD 1:1000 02.12.2009
DKM-KPÚ 30.04.2009 1:1000 24.04.2009 *)
S-SK GS 1:2880 1870 02.12.2009


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 16.07.2024 14:08

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.