k.ú.: 706230 - Mýtiny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544868 - Nové Hrady NUTS5 CZ0311544868
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31131 - Nové Hrady

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 12 613136
zahrada 3 4806
travní p. 21 865181
lesní poz 347 1538889
vodní pl. nádrž umělá 2 3742
vodní pl. rybník 4 15048
vodní pl. tok přirozený 1 5712
vodní pl. zamokřená pl. 8 15685
zast. pl. zbořeniště 5 2615
zast. pl. 3 471
ostat.pl. jiná plocha 5 2095
ostat.pl. neplodná půda 65 258445
ostat.pl. ostat.komunikace 29 84811
Celkem KN 505 3410636
Par. DKM 177 1996825
Par. KMD 328 1413811
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če obč.vyb 1
Celkem BUD 3
LV 20
spoluvlastník 25

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.04.2017
DKM-KPÚ 1:1000 09.12.2013
S-SK GS 1:2880 1870 10.04.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 16.05.2022 23:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.