k.ú.: 706248 - Nakolice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544868 - Nové Hrady NUTS5 CZ0311544868
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31131 - Nové Hrady

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 78 1901044
zahrada 28 26788
ovoc. sad 1 535
travní p. 83 698624
lesní poz 118 2539460
vodní pl. nádrž umělá 1 69
vodní pl. rybník 13 556059
vodní pl. tok přirozený 1 3561
vodní pl. tok umělý 14 37756
vodní pl. zamokřená pl. 7 8001
zast. pl. zbořeniště 3 1735
zast. pl. 52 15644
ostat.pl. dráha 1 27274
ostat.pl. jiná plocha 104 133412
ostat.pl. manipulační pl. 1 3863
ostat.pl. mez, stráň 1 315
ostat.pl. neplodná půda 43 90522
ostat.pl. ostat.komunikace 34 100585
ostat.pl. silnice 5 30040
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1204
ostat.pl. zeleň 3 823
Celkem KN 592 6177314
Par. DKM 279 3443240
Par. KMD 313 2734074
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 51
LV 86
spoluvlastník 112

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.10.2016
DKM-KPÚ 03.05.2011 1:1000 03.05.2011 *)
S-SK ŠS 1:2880 1870 19.10.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 22.05.2022 21:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.