k.ú.: 706264 - Štiptoň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544868 - Nové Hrady NUTS5 CZ0311544868
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31131 - Nové Hrady

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 60 1269742
zahrada 53 76846
travní p. 177 1946800
lesní poz 127 898063
vodní pl. nádrž umělá 13 13339
vodní pl. rybník 14 633390
vodní pl. tok přirozený 3 4791
vodní pl. tok umělý 18 40613
vodní pl. zamokřená pl. 49 312613
zast. pl. zbořeniště 1 715
zast. pl. 77 28570
ostat.pl. jiná plocha 129 326991
ostat.pl. manipulační pl. 2 4324
ostat.pl. neplodná půda 48 67242
ostat.pl. ostat.komunikace 71 137511
ostat.pl. silnice 15 45045
ostat.pl. zeleň 5 4137
Celkem KN 862 5810732
Par. DKM 862 5810732
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 3
č.p. rod.dům 33
č.p. rod.rekr 11
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 76
LV 119
spoluvlastník 166

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 19.03.2012
DKM 1:1000 28.07.2009
ZMVM 1:2000 16.03.1988 19.03.2012
S-SK GS 1:2880 1870 16.03.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 16.07.2024 14:16

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.