k.ú.: 706337 - Nové Kopisty - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565717 - Terezín NUTS5 CZ0423565717
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42051 - Litoměřice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 218 2598108
zahrada 184 89869
ovoc. sad 1 5206
travní p. 6 14112
vodní pl. nádrž přírodní 1 581
zast. pl. společný dvůr 4 941
zast. pl. zbořeniště 10 3424
zast. pl. 277 122872
ostat.pl. dráha 1 106
ostat.pl. jiná plocha 25 40309
ostat.pl. manipulační pl. 32 79658
ostat.pl. neplodná půda 6 12554
ostat.pl. ostat.komunikace 62 89312
ostat.pl. pohřeb. 1 2967
ostat.pl. silnice 9 90897
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10274
ostat.pl. zeleň 9 17930
Celkem KN 848 3179120
Par. DKM 479 2982772
Par. KMD 369 196348
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 173
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 3
č.e. obč.vyb. 1
č.e. prům.obj 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 1
Celkem BUD 268
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 8
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 4
obč.z. garáž 4
Celkem JED 27
LV 297
spoluvlastník 382

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.02.2017
DKM-KPÚ 1:1000 15.05.2013
S-SK GS 1:2880 1843 09.02.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 21.05.2022 20:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.