k.ú.: 706353 - Nové Lesy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579068 - Bílá Třemešná NUTS5 CZ0525579068
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 203 1975550
zahrada 136 134333
travní p. 256 640483
lesní poz 165 614050
vodní pl. nádrž umělá 11 5955
vodní pl. rybník 2 20585
vodní pl. tok přirozený 18 21083
vodní pl. tok umělý 4 287
zast. pl. společný dvůr 2 234
zast. pl. zbořeniště 3 2050
zast. pl. 133 51628
ostat.pl. dráha 1 97750
ostat.pl. jiná plocha 59 48236
ostat.pl. manipulační pl. 27 30577
ostat.pl. neplodná půda 23 10153
ostat.pl. ostat.komunikace 114 75713
ostat.pl. pohřeb. 1 1020
ostat.pl. silnice 6 35014
ostat.pl. zeleň 14 62386
Celkem KN 1178 3827087
Par. KMD 1178 3827087
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 31
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 48
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 14
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 130
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 206
spoluvlastník 347

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.04.2017
KM-D 1:2000 04.05.2001 25.04.2017
S-SK GS 1:2880 1841 04.05.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 23.05.2022 20:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.