k.ú.: 706361 - Labe - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 536521 - Jindřichov NUTS5 CZ0715536521
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71111 - Hanušovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 17 217366
zahrada 6 2113
travní p. 179 888523
lesní poz 278 2235881
vodní pl. tok přirozený 5 4795
zast. pl. zbořeniště 22 4290
zast. pl. 32 5089
ostat.pl. jiná plocha 31 17840
ostat.pl. manipulační pl. 1 272
ostat.pl. neplodná půda 123 65187
ostat.pl. ostat.komunikace 60 66497
Celkem KN 754 3507853
Par. KMD 754 3507853
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 8
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 1
vod.dílo vodní el 2
Celkem BUD 27
LV 50
spoluvlastník 64

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.02.2014
S-SK ŠS 1:2880 1834 18.02.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 22.05.2022 00:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.