k.ú.: 706370 - Nové Losiny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 536521 - Jindřichov NUTS5 CZ0715536521
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71111 - Hanušovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 28 41971
zahrada 62 36051
travní p. 525 3480489
lesní poz 591 18879737
vodní pl. nádrž umělá 2 3673
vodní pl. rybník 2 1519
vodní pl. tok přirozený 51 42063
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 21
vodní pl. zamokřená pl. 2 393
zast. pl. společný dvůr 1 42
zast. pl. zbořeniště 25 6434
zast. pl. 187 39201
ostat.pl. dráha 1 2130
ostat.pl. jiná plocha 134 139945
ostat.pl. manipulační pl. 12 5335
ostat.pl. neplodná půda 369 168040
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1420
ostat.pl. ostat.komunikace 128 190223
ostat.pl. pohřeb. 1 2472
ostat.pl. silnice 19 16523
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 599
ostat.pl. zeleň 3 3365
Celkem KN 2146 23061646
Par. KMD 2146 23061646
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 75
č.p. rod.rekr 6
č.p. ubyt.zař 5
č.e. rod.rekr 44
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 177
byt.z. byt 2
obč.z. byt 3
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 7
LV 240
spoluvlastník 292

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.06.2015
S-SK ŠS 1:2880 1834 16.06.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 22.05.2022 00:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.