k.ú.: 706388 - Nové Lublice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 512893 - Nové Lublice NUTS5 CZ0805512893
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8122 - Vítkov
Pověřený obecní úřad 81221 - Vítkov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 361 2707490
zahrada 197 107704
travní p. 239 818260
lesní poz les s budovou 1 219
lesní poz 38 2866555
vodní pl. nádrž přírodní 7 5511
vodní pl. nádrž umělá 11 16555
vodní pl. rybník 2 7991
vodní pl. tok přirozený 3 2080
vodní pl. tok umělý 7 3556
vodní pl. zamokřená pl. 8 5587
zast. pl. společný dvůr 1 506
zast. pl. zbořeniště 17 10322
zast. pl. 130 54240
ostat.pl. jiná plocha 91 78856
ostat.pl. manipulační pl. 2 6987
ostat.pl. neplodná půda 12 7161
ostat.pl. ostat.komunikace 96 109813
ostat.pl. pohřeb. 1 1367
ostat.pl. silnice 7 55487
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1092
Celkem KN 1232 6867339
Par. KMD 1232 6867339
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 81
č.p. rod.rekr 4
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 14
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 127
LV 163
spoluvlastník 223

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.08.2011
S-SK ŠS 1:2880 1836 19.08.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 20.05.2022 19:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.