k.ú.: 706400 - Maršovice u Nového Města na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596230 - Nové Město na Moravě NUTS5 CZ0635596230
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 234 2090919
zahrada 112 66205
travní p. mez, stráň 1 460
travní p. 206 1085674
lesní poz 108 491514
vodní pl. nádrž umělá 1 829
vodní pl. rybník 2 1619
vodní pl. tok přirozený 8 3140
zast. pl. zbořeniště 2 1016
zast. pl. 135 47840
ostat.pl. jiná plocha 53 23359
ostat.pl. manipulační pl. 28 26379
ostat.pl. mez, stráň 10 1809
ostat.pl. neplodná půda 16 20817
ostat.pl. ostat.komunikace 194 106271
ostat.pl. silnice 3 28649
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 13891
ostat.pl. zeleň 1 4040
Celkem KN 1117 4014431
Par. DKM 1117 4014431
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 86
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 3
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 133
LV 178
spoluvlastník 225

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.07.2007
THM-V 1:1000 01.01.1979 13.07.2007
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.01.1979


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 23.05.2022 20:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.