k.ú.: 706426 - Pohledec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596230 - Nové Město na Moravě NUTS5 CZ0635596230
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 507
orná půda 120 1434769
zahrada 285 148371
ovoc. sad 1 9196
travní p. mez, stráň 13 9991
travní p. 340 1842938
lesní poz les s budovou 1 37
lesní poz 104 2392290
vodní pl. nádrž přírodní 1 363
vodní pl. nádrž umělá 3 1459
vodní pl. rybník 5 8240
vodní pl. tok přirozený 53 13734
vodní pl. zamokřená pl. 2 163
zast. pl. zbořeniště 1 44
zast. pl. 276 64652
ostat.pl. dráha 2 19903
ostat.pl. jiná plocha 115 98894
ostat.pl. manipulační pl. 10 39188
ostat.pl. mez, stráň 37 26380
ostat.pl. neplodná půda 43 20168
ostat.pl. ostat.komunikace 160 193981
ostat.pl. silnice 32 16758
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 13852
ostat.pl. zeleň 1 288
Celkem KN 1608 6356166
Par. DKM 1608 6356166
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 147
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 22
č.e. zem.stav 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 45
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 19
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 277
LV 317
spoluvlastník 454

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.04.2007
THM-V 1:1000 01.01.1979 20.04.2007
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.01.1979


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 23.05.2022 20:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.