k.ú.: 706434 - Krčín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574279 - Nové Město nad Metují NUTS5 CZ0523574279
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5211 - Nové Město nad Metují
Pověřený obecní úřad 52111 - Nové Město nad Metují

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 425 2418517
zahrada 447 238531
ovoc. sad 70 95544
travní p. 203 776622
lesní poz 73 1454948
vodní pl. rybník 1 2626
vodní pl. tok přirozený 8 84040
vodní pl. tok umělý 10 6042
vodní pl. zamokřená pl. 1 2182
zast. pl. společný dvůr 4 501
zast. pl. zbořeniště 6 1827
zast. pl. 678 228511
ostat.pl. dráha 5 59278
ostat.pl. jiná plocha 172 179206
ostat.pl. manipulační pl. 28 29720
ostat.pl. neplodná půda 28 19922
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 2
ostat.pl. ostat.komunikace 278 252915
ostat.pl. pohřeb. 1 2358
ostat.pl. silnice 41 61505
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 7889
ostat.pl. zeleň 27 66778
Celkem KN 2513 5989464
Par. DKM 2513 5989464
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 327
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 11
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 5
č.p. rod.dům 101
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 2
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če garáž 78
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 647
byt.z. byt 170
byt.z. garáž 1
obč.z. byt 15
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 190
LV 890
spoluvlastník 1409

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.06.2000
Ins. A 1:1000 01.06.1949 30.06.2000 na části k.ú.
S-SK GS 1:2880 1840 30.06.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 23.05.2022 20:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.