k.ú.: 706442 - Nové Město nad Metují - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574279 - Nové Město nad Metují NUTS5 CZ0523574279
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5211 - Nové Město nad Metují
Pověřený obecní úřad 52111 - Nové Město nad Metují

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda plantáž dřevin 4 22441
orná půda 572 1226815
zahrada 1133 555579
ovoc. sad 93 255972
travní p. 491 671837
lesní poz les s budovou 2 35
lesní poz les(ne hospodář) 24 62462
lesní poz 227 2434224
vodní pl. nádrž umělá 3 433
vodní pl. rybník 4 13331
vodní pl. tok přirozený 28 129215
vodní pl. tok umělý 11 2685
zast. pl. společný dvůr 18 3024
zast. pl. zbořeniště 70 9028
zast. pl. 2333 557644
ostat.pl. dráha 7 62905
ostat.pl. jiná plocha 471 273617
ostat.pl. manipulační pl. 58 97914
ostat.pl. neplodná půda 19 14669
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 4554
ostat.pl. ostat.komunikace 700 523064
ostat.pl. pohřeb. 4 11732
ostat.pl. silnice 16 59850
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 37 126253
ostat.pl. zeleň 176 168473
Celkem KN 6503 7287756
Par. DKM 6503 7287756
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. byt.dům 109
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 29
č.p. obchod 6
č.p. obč.vyb 18
č.p. obč.vyb. 54
č.p. rod.dům 1042
č.p. rod.rekr 2
č.p. shromaž. 2
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 9
č.p. výroba 25
č.e. garáž 81
č.e. jiná st. 28
č.e. rod.rekr 123
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 493
bez čp/če jiná st. 97
bez čp/če obč.vyb. 32
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 30
bez čp/če ubyt.zař 16
bez čp/če výroba 67
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 3
vod.dílo jez 3
Celkem BUD 2296
byt.z. byt 1542
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 60
byt.z. j.nebyt 29
obč.z. byt 165
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 24
obč.z. j.nebyt 14
obč.z. sk.bneb 7
Celkem JED 1843
LV 3495
spoluvlastník 5944

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.06.2003 přepracování + nové mapování
Ins. A 1:1000 31.05.1949 06.06.2003 na části k.ú.
S-SK GS 1:2880 1840 06.06.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 28.05.2022 07:11

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.