k.ú.: 706507 - Hajniště pod Smrkem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdlant email: kp.frydlant@cuzk.cz
ul. Míru 163, 46401 Frýdlant telefon: 482416000 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564265 - Nové Město pod Smrkem NUTS5 CZ0513564265
Pracoviště 532 - Frýdlant

Obec s rozšířenou působností 5102 - Frýdlant
Pověřený obecní úřad 51022 - Nové Město pod Smrkem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 65 684715
zahrada 118 118364
travní p. 182 1420770
lesní poz 70 2598700
vodní pl. nádrž umělá 5 4095
vodní pl. rybník 1 1694
vodní pl. tok přirozený 6 43379
vodní pl. tok umělý 7 2256
vodní pl. zamokřená pl. 2 5769
zast. pl. zbořeniště 5 2345
zast. pl. 155 49218
ostat.pl. dráha 13 63014
ostat.pl. jiná plocha 32 27288
ostat.pl. manipulační pl. 16 34987
ostat.pl. neplodná půda 1 21
ostat.pl. ostat.komunikace 85 134661
ostat.pl. silnice 8 61860
ostat.pl. zeleň 2 501
Celkem KN 773 5253637
Par. DKM 773 5253637
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 72
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 155
LV 172
spoluvlastník 212

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.10.1999 Od -ověř TO. Převod.
ZMVM 1:2000 31.12.1992 01.10.1999 Od 1992. ZMVM Nové Město (námitky 1992).
S-SK GS 1:2880 1824 31.12.1992 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdlant.

vypočteno: 19.05.2022 01:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.