k.ú.: 706639 - Nové Sady u Velké Bíteše - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596248 - Nové Sady NUTS5 CZ0635596248
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61141 - Velká Bíteš

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 561 2639441
zahrada 86 69136
ovoc. sad 3 5642
travní p. 182 292029
lesní poz les s budovou 5 219
lesní poz 38 283488
vodní pl. nádrž umělá 2 23335
vodní pl. rybník 5 2026
vodní pl. tok přirozený 53 9986
vodní pl. zamokřená pl. 1 76
zast. pl. zbořeniště 2 358
zast. pl. 132 44271
ostat.pl. dálnice 2 73645
ostat.pl. jiná plocha 42 13615
ostat.pl. manipulační pl. 39 19580
ostat.pl. neplodná půda 35 22701
ostat.pl. ostat.komunikace 98 107415
ostat.pl. silnice 2 37039
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 980
ostat.pl. zeleň 27 11531
Celkem KN 1316 3656513
Par. KMD 1316 3656513
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 75
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 16
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 130
LV 178
spoluvlastník 266

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.04.2016
KM-D 1:2000 01.01.2001 12.04.2016
S-SK ŠS 1:2880 1825 01.01.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 22.05.2022 09:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.