k.ú.: 706680 - Nové Sedlo u Lokte - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560570 - Nové Sedlo NUTS5 CZ0413560570
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41072 - Chodov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 8 33322
orná půda 59 497511
zahrada 348 194509
travní p. mez, stráň 8 10626
travní p. 57 210378
lesní poz les(ne hospodář) 107 1210702
lesní poz 71 1387603
vodní pl. nádrž umělá 17 171585
vodní pl. tok přirozený 5 76751
vodní pl. tok umělý 3 2323
zast. pl. 539 147740
ostat.pl. dráha 33 348072
ostat.pl. jiná plocha 169 5193815
ostat.pl. manipulační pl. 33 284322
ostat.pl. mez, stráň 2 3363
ostat.pl. neplodná půda 14 19811
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1148
ostat.pl. ostat.komunikace 205 236015
ostat.pl. pohřeb. 1 8448
ostat.pl. silnice 30 335871
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 12478
ostat.pl. zeleň 81 69010
Celkem KN 1795 10455403
Par. DKM 1795 10455403
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 33
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 18
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 167
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 182
bez čp/če jiná st. 49
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 22
bez čp/če rod.rekr 8
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 12
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 523
byt.z. byt 405
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 4
Celkem JED 411
LV 814
spoluvlastník 1321

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.10.2007
THM-V 1:2000 01.01.1972 29.10.2007
FÚO 1:2000 01.01.1972 29.10.2007
S-SK GS 1:2880 1842 01.01.1972


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 27.05.2022 14:55

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.