k.ú.: 706701 - Chudeřín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566519 - Nové Sedlo NUTS5 CZ0424566519
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4216 - Žatec
Pověřený obecní úřad 42161 - Žatec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 39 1328672
chmelnice 7 181740
zahrada 17 7564
ovoc. sad 1 4480
travní p. 3 4349
lesní poz les(ne hospodář) 8 36697
lesní poz 4 10585
vodní pl. nádrž umělá 2 1571
vodní pl. tok přirozený 1 721
zast. pl. společný dvůr 1 463
zast. pl. zbořeniště 1 224
zast. pl. 23 11553
ostat.pl. dráha 1 4694
ostat.pl. jiná plocha 16 9899
ostat.pl. manipulační pl. 4 5747
ostat.pl. neplodná půda 14 5358
ostat.pl. ostat.komunikace 9 12975
ostat.pl. silnice 6 18311
Celkem KN 157 1645603
Par. DKM 157 1645603
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 23
LV 30
spoluvlastník 44

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.10.2014
FÚO 1:5000 01.01.1971 29.10.2014
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1970


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 16.05.2022 17:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.