k.ú.: 706710 - Nové Sedlo u Žatce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566519 - Nové Sedlo NUTS5 CZ0424566519
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4216 - Žatec
Pověřený obecní úřad 42161 - Žatec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 250 3515369
chmelnice 41 626682
zahrada 96 38737
ovoc. sad 6 67198
travní p. 31 455436
lesní poz 20 201153
vodní pl. nádrž přírodní 3 1181
vodní pl. rybník 1 4263
vodní pl. tok přirozený 65 121779
vodní pl. zamokřená pl. 6 31035
zast. pl. společný dvůr 15 11710
zast. pl. zbořeniště 11 3429
zast. pl. 203 85489
ostat.pl. dráha 12 82303
ostat.pl. jiná plocha 97 97012
ostat.pl. manipulační pl. 29 105044
ostat.pl. neplodná půda 108 296715
ostat.pl. ostat.komunikace 90 98759
ostat.pl. pohřeb. 1 1634
ostat.pl. silnice 14 45966
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 13556
ostat.pl. zeleň 15 20807
Celkem KN 1116 5925257
Par. DKM 1116 5925257
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 97
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 53
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
Celkem BUD 201
obč.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 168
spoluvlastník 251

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.06.2015
FÚO 1:5000 01.01.1971 25.06.2015
Ost. 1:2000 01.01.1971 25.06.2015
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1970


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 17.05.2022 16:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.